Winston C. Gallo

Hindi natutulog ang pagkabahala.
Nakikiramay ito sa mga namatayan,
Humihigop ng mainit na kape
at sinasawsaw ang matigas na tinapay para manatiling dilat.
Sinasabayan nito ang mga pigil na hiyaw,
sigaw at hagikgik ng mga nanalo at natalo sa pusoy.
Nananatiling sariwang bulaklak ito sa harap ng kabaong,
hindi na kailangan ng malambot na floral foam para magtagal.
Nakabaon ito sa mga mata ng mga namatayan
na nauna nang nilibing at hindi inaanod ng luha.
Ngunit salungat sa kandila na nauupod at pinapalitan.
Lumiliyab ito habang tayo ay nauupod.
Hindi ito inaagnas.