Opening Remarks in the Literary and Publishing Trade Conversations (LitPub)

November 6, 2020, 10:00 a.m. Mr. Wilmor Pacay III, Mr. Eugene Soyosa, Ms. KC Victoria, colleagues in public service, and stakeholders in the book publishing industry, good morning. On behalf of the National Book Development Board, welcome to today’s event, “Literary and Publishing Trade Conversations.” We are delighted with the participation of authors, writers, artists, continue reading : Opening Remarks in the Literary and Publishing Trade Conversations (LitPub)

Schedule of the Pandemic Playbook!

  The Book Development Association of the Philippines (BDAP), the country’s largest trade association for the book industry, with the support of the National Book Development Board (NBDB) is holding Pandemic Playbook: the BDAP Literary Festival. Pandemic Playbook will happen during the first online Manila International Bookfair. The festival will feature authors, thinkers and experts continue reading : Schedule of the Pandemic Playbook!

Iloilo Mega book Fair

The Iloilo Mega Book Fair goes digital with virtual fair and rights platform on November 12 to 15, 2020 at Iloilo City. This year’s theme “A City Built on Books” highlights literature in all aspects including children’s rights in the time of pandemic, teachers and librarian education, history, heritage, local films, comics, food culture, environment, continue reading : Iloilo Mega book Fair

1:30AM, Day XXX, Apartment

John Romeo Venturero Ang sabi, sa dalawampu’t isang araw, makabubuo na ng habit. Higit daang araw-gabi na tayong nakapinid, kaya’t praktisado na ako kung saan ididikit ang hati kong pisngi ng binubuo nating puso. pati ang tamang pagnguso, iyong sigurado ang tama, sa inilapat mong labi sa hagganan ng iyong screen. Ganito na ang umibig, continue reading : 1:30AM, Day XXX, Apartment

Petsa de peligro

Roda Tajon Umusal ng dasal sa bawat pagtakal Sa latang bigasan. Suwerte na Kung tatagal pa ng ilang araw Ang ‘sang supot na grasiyang anila’y Pang-dalawang linggo. Damihan kayâ Ang tubig galing sa kalawanging poso Mainam nang malabsa ang nasa hapag Bukas makalawa, wala ng baryang Mahuhugot sa butás nang bulsa. Kung maghahanap ng ulam continue reading : Petsa de peligro

“Self quarantine”

Sir Ahyet TV Itatago ko muna Ang sarili sa kahon Walang ingay Walang tanong Wala ‘ni kanin Miski tutóng. Itatago ko muna Ang sarili sa kahon Mahinahon; Hindi nakikita Ang mga panambitan Ng mga kumukulong tiyan. Itatago ko muna Ang sarili sa kahon Sasang-ayon Sa proseso Upang maibsan Ang sakit na iniiwasan. Itatago ko muna continue reading : “Self quarantine”