Mandy Alqueza

Tak. Tak. Tak.
Maghapong nakababad sa kompyuter
Habang nakakulong sa apat na sulok ng bahay
Abala sa paghagilap ng impormasyong may katiyakan
Baka naman

React.
We are doing good daw
Diyós miyo!
Ani ko
Mapanakit ng dibdib masyado
Pudpod na yung tengang makinig sa hilaw na hangal
Sagad na rin sa mga sumasawsaw na kawal

Share. Comment.
May kabillisan ang dila
Na magaling kumatha
Sumusundo’t tumitira naman ang mga daliri
Na kapilas nito
Kaya unti-unting nararamdaman
yung kapal ng ugat sa ulo ko
Ang mangyari sa hinaharap, kung ano man
Ay matinding palaisipan
Backspace. Backspace.
Nagdadalawang isip sa harap ng screen
Kumukunot na ang noo
Kung wawalisin o hindi
Sige na nga –
Yung pawis sa batok ay dumadagok

At, baka bukas may biglang kumatok

Ctrl + A. Delete

#